Comisia de Curriculum

Componența comisiei

PREȘEDINTE:
PROF. ȘPAN ADELA GABRIELA, DIRECTOR
RESPONSABIL:
PROF. CUCEU ALINA ALEXANDRINA
MEMBRII:
PROF. BĂRBUȘ LIVIU
PROF. TĂRĂU RODICA
PROF. BÎRLE SAMUEL FLORIN
PROF. SFARA ALEXANDRIANA LUMINIȚA
PROF. ÎNV. PRIMAR HOBAN BIANCA VIORICA