Evaluare Națională clasa a VIII-a

An 2023 - 2024

Calendar Evaluarea Națională 2023 – 2024

11 – 14 iunie 2024 – Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a la examenul de Evaluare Naţională 2024
7 iunie 2024 – Elevii de clasa a VIII-a termină școala
25 iunie 2024 – Limba şi literatura română – examen scris
27 iunie 2024 – Matematică – examen scris
28 iunie 2024 – Limba şi literatura maternă – examen scris
03 iulie 2024 – Afişarea primelor rezultate (până la ora 12:00), urmată de înregistrarea contestațiilor (între orele 14:00 – 20:00)
09 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor finale
Ulterior afișării rezultatelor, în perioada 11 – 22 iulie 2024, absolvenţii clasei a VIII-a și părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, vor completa opţiunile din fişele de înscriere pentru admiterea la liceu.
Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator sunt prevăzute în intervalul 11  – 22 iulie 2024.
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a este programată vineri, 24 iulie 2019.
Ierarhizarea elevilor să se facă exclusiv pe baza mediei obținute la Evaluarea Națională, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Legislație în vigoare pentru organizarea evaluarii elevilor la finalul clasei a VIII-a, 2024:
Procedură cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe care susțin examenele naționale
Metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2023 – 2024
Variante/modelele de subiecte, precum și bareme de evaluare şi de notare elaborate în coordonarea Centrului Național de Evaluare și Examinare pentru toate evaluările, examenele şi concursurile naționale

An 2019 - 2020

Calendar Evaluarea Națională 2019 – 2020

3 – 7 iunie 2019 – Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a la examenul de Evaluare Naţională 2019
7 iunie 2019 – Elevii de clasa a VIII-a termină școala
18 iunie 2019 – Limba şi literatura română – examen scris
20 iunie 2019 – Matematică – examen scris
21 iunie 2019 – Limba şi literatura maternă – examen scris
25 iunie 2019 – Afişarea primelor rezultate (până la ora 12:00), urmată de înregistrarea contestațiilor (între orele 14:00 – 20:00)
29 iunie 2019 – Afișarea rezultatelor finale
Ulterior afișării rezultatelor, în perioada 3 – 7 iulie 2019, absolvenţii clasei a VIII-a și părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, vor completa opţiunile din fişele de înscriere pentru admiterea la liceu.
Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator sunt prevăzute în intervalul 4  – 8 iulie 2019.
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a este programată vineri, 12 iulie 2019.
Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor V – VIII, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
Legislație în vigoare pentru organizarea evaluarii elevilor la finalul clasei a VIII-a, 2019:
Procedură cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe care susțin examenele naționale
OMEN_Evaluare nationala 2019
Variante/modelele de subiecte, precum și bareme de evaluare şi de notare elaborate în coordonarea Centrului Național de Evaluare și Examinare pentru toate evaluările, examenele şi concursurile naționale