Admitere

Prevenirea fenomenului de violenţă şcolară; eficientizarea și diversificarea actului de evaluare. Creşterea calităţii actului educaţional; stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate.

  • Clasa a IX-a

    Cadrele didactice folosesc metodele moderne de predare. Transmiterea cunoștințelor nu are loc în mod exclusiv prin expunerea profesorului, ci prin implicarea elevului într-o serie de situații care îl fac participant activ la efortul de căutare a soluțiilor și de înțelegere a lucrurilor. Orele desfășurate în acest mod stârnesc interesul copiilor, curiozitatea și permit în același timp exersarea abilităților lor.

  • Clasa a V-a

    Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare în aşa fel încât să formeze elevi. Desigur, pentru a putea să formeze competenţe elevilor, toate cadrele didactice din Liceul Teologic Penticostal Baia Mare trebuie să facă dovada prin activitatea de zi cu zi că le au ei înşişi, iar comportamentul lor să fie un exemplu pentru cei din jur.

  • Clasa Pregătitoare

    Deschidem procedura de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2021-2022. Înscrierile pentru clasa pregătitoare, în perioada 29.03.2021 - 28.04.2021, se pot face on-line sau la secretariatul unității de învățământ. Vă așteptăm cu drag!