Alte Comisii Permanente

Comisia pentru perfecționare și formare continuă
Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență
Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență