Documente Manageriale

Pentru optimizarea managementului unitatii de invatamant, conducerea acesteia elaboreaza documente manageriale, astfel:

  • documente de diagnoza;
  • documente de prognoza;
  • documente de evidenta.

Documentele de diagnoza ale unitatii de invatamant sunt:

  • rapoartele de activitate semestriale asupra activitatii desfasurate;
  • rapoartele comisiilor si compartimentelor din unitatea de invatamant;
  • raportul anual de evaluare interna a calitatii.

Documentele de prognoza ale unitatii de invatamant realizate pe baza documentelor de diagnoza ale perioadei anterioare sunt:

Documentele manageriale de evidenta sunt:

DECLARATIILE DE AVERE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A LICEULUI TEOLOGIC PENTICOSTAL

REGULAMENTUL INTERN AL LICEULUI TEOLOGIC PENTICOSTAL