Documente Manageriale

Pentru optimizarea managementului unitatii de invatamant, conducerea acesteia elaboreaza documente manageriale, astfel:

 • documente de diagnoza;
 • documente de prognoza;
 • documente de evidenta.

Documentele de diagnoza ale unitatii de invatamant sunt:

 • rapoartele de activitate semestriale asupra activitatii desfasurate;
 • rapoartele comisiilor si compartimentelor din unitatea de invatamant;
 • raportul anual de evaluare interna a calitatii.

Documentele de prognoza ale unitatii de invatamant realizate pe baza documentelor de diagnoza ale perioadei anterioare sunt:

Documentele manageriale de evidenta sunt:

 • statul de functii;
 • organigrama unitatii de invatamant;
 • schema orara a unitatii de invatamant;
 • planul de scolarizare;
 • dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului;
 • regulamentul de organizare instituțională