Nivel Gimnazial

Numar clase
Clasa a V-a – 2 clase (48 locuri)
Clasa a VI-a – 1 clasă (24 locuri)
Clasa a VII-a – 2 clase (48 locuri)
Clasa a VIII-a – 1 clasă (24 locuri)
Oportunități
 • cadre didactice calificate
 • multe activități extrașcolare
 • materiale didactice diversificate
 • activități în limba engleză sau franceză
 • opționale alese de elevi și părinți
 • existența unor spații recent renovate, cu asigurarea unui regim termic de confort
 • prin anveloparea liceului s-au îmbunătățit condițiile de desfășurare a procesului instructiv-educativ
 • sisteme de siguranță (sistem video, interfon)
 • aviz sanitar, aviz PSI
 • corul elevilor de gimnaziu
 • laboratoare și cabinete școlare moderne
 • activități de voluntariat, misiune
 • integrarea învățăturilor creștine atât în activitățile școlare cât și în cele extrașcolare
 • implicarea părinților în activitățile școlii
 • implicarea financiară a comunității oamenilor de afaceri creștini în problemele școlii
 • implicarea bisericilor din țară și din străinătate în diverse activități
 • existența unei oferte de discipline și ore opționale care să asigure facilitarea dezvoltării de competențe de comunicare și din aria socio-umană, precum și pregătirea temeinică pentru examenele naționale
 • ore suplimentare pentru pregătirea elevilor în vederea participării la examenele naționale, concursuri și olimpiade școlare
 • oferirea de servicii de asistență spirituală și consiliere educațională calificate prin pastorul liceului, serviciu de capelă
 • existența unor parteneriate cu diverse instituții care facilitează dezvoltarea de competențe cu accent pe integrarea în societate
 • parteneriate cu alte unități școlare din județ, din țară sau din exterior
 • implementare și dezvoltarea unei strategii de predare și integrare pentru copiii cu deficiențe ușoare sau moderate de învățare și pentru imigranți
 • existența unei oferte variate de cursuri de formare și de schimburi de experiență prin programe finanțate european
 • schimb de experiență, voluntariat în cadrul proiectului „La classe français”
 • luni, marți și miercuri elevii vor beneficia de lapte UHT și corn, în timp ce joi și vineri vor primi biscuiți și mere