Compartiment Contabil-Administrativ

RESURSE UMANE

ADMINISTRATOR FINANCIAR:
MIHART ELENA CECILIA
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU:
DROZD FEDOR

În anul școlar 2020-2021, elevii din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de mai multe categorii de burse școlare, după cum urmează:

- burse de performanță

- burse de merit

- burse de studiu

- burse sociale sau burse de ajutor social

Bursele școlare 2020-2021 reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.