Clasa a IX-a

BROȘURA DE ADMITERE 2021-2022

Inscrierea pentru proba de aptitudini: 07-14.06.2021

Probele de aptitudini se vor susține în perioada 15-18.06.2021.

Interviul se va desfășura online, pe platforma ZOOM. Elevii care nu dispun de mijloacele tehnice, pentru a fi prezenți la interviu, se vor adresa școlilor de proveniență. Aceastea, conform legii, vor pune la dispoziția elevilor cele necesare desfășurării interviului.

Informații utile pentru elevii admiși la Liceul Teologic Penticostal Baia Mare, care vin să-și confirme locul.

Noutăți legislative în privința examenelor naționale 2021:

Clasa a IX-a, filiera vocațională, profil teologic, specializare teologie penticostală – 1 clasă (24 de locuri)

Inscrierea pentru proba de aptitudini: 07 – 14.06.2021

Probele de aptitudini se vor susține în perioada 15-18.06.2021.

Interviul se va desfășura online, pe platforma ZOOM. Elevii care nu dispun de mijloacele tehnice, pentru a fi prezenți la interviu, se vor adresa școlilor de proveniență. Aceastea, conform legii, vor pune la dispoziția elevilor cele necesare desfășurării interviului. Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la liceele teologice penticostale absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

Comunicarea rezultatelor – 18.06.2021

Clasa a IX-a, filiera tehnologică, profil servicii, specializare tehnician în activități economice – 1 clasă (24 de locuri)

Repartizarea se face computerizat, conform Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat 2021-2022. Depunerea dosarelor de înscriere în clasa a IX-a, specializarea tehnician în activități economice, se face după repartizarea computerizată,  la secretariatul unității.