Mobilitate

Metodologia reglementează condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar; organizarea şi desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.
In fișierele atașate pot fi consultate:

  • legislația specifică
  • calendarul pentru mobilități
  • centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările
  • probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar
  • disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
Cadru normativ: