Nivel Primar

Număr de clase
Clasa pregătitoare – 2 clase (44 de locuri)
Clasa I-a – 2 clase (44 de locuri)
Clasa a II-a – 1 clasă (22 de locuri)
Clasa a III-a – 1 clasă (22 de locuri)
Clasa a IV-a – 1 clasă (22 de locuri)
Beneficii
 • multe activități extrașcolare
 • cerc de pictură, ore de muzică instrumentală
 • materiale didactice diversificate
 • activități în limba engleză
 • opționale alese de elevi și părinți
 • cadre didactice calificate
 • clădire nou renovată
 • sisteme de siguranță (sistem video, interfon)
 • aviz sanitar, aviz PSI
 • laboratoare și cabinete școlare moderne
 • integrarea învățăturilor creștine atât în activitățile școlare cât și în cele extrașcolare
 • implicarea părinților în toate activitățile școlii
 • implicarea elevilor de liceu în activitățile extrașcolare ale ciclului primar (voluntariat)
 • implicarea financiară a comunității oamenilor de afaceri creștini în problemele școlii
 • implicarea bisericilor din țară și din străinătate în diverse activități
 • existența unei oferte de discipline și ore opționale care să asigure facilitarea dezvoltării de competențe de comunicare și din aria socio-umană
 • pregătirea temeinică pentru examenele naționale
 • oferirea de servicii de asistență spirituală și consiliere educațională calificate prin pastorul liceului, capela
 • existența unor spații recent renovate pentru săli de clasă, luminoase, cu asigurarea unui regim termic de confort
 • prin anveloparea liceului s-au îmbunătățit condițiile de desfășurare a procesului instructiv-educativ
 • adaptarea metodelor și instrumentelor aplicate de profesor la oră la cerințele diferite ale elevilor
 • luni, marți și miercuri elevii vor beneficia de lapte UHT și corn, în timp ce joi și vineri vor primi biscuiți și mere