Proiectul ROSE

Proiectul privind Învățământul Secundar – Romanian Secondary Education Project și-a propus în principal să contribuie la reducerea ratei abandonului în învățământul secundar și terțiar, respectiv creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat. Acesta este structurat pe trei componente. Primele două abordează aspectele academice, respectiv cele sociale, care contribuie la creșterea ratei abandonului și a performanței scăzute a elevilor din învățământul preuniversitar liceal. A treia componentă vizează partea de management a proiectului, monitorizarea și evaluarea impactului generat de acesta, respectiv măsurilor care sunt menite să limiteze problemele financiare ale elevilor din învățământul secundar care provin din medii defavorizate.