Comisii Permanente

Creşterea calităţii actului educaţional; stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate. Prevenirea fenomenului de violenţă şcolară; eficientizarea și diversificarea actului de evaluare.

 • Alte Comisii Permanente

  La nivelul unităților de învățământ se constituie și funcționează comisiile de lucru, prevăzute de legislația în vigoare si contractele colective de munca aplicabile. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație.

 • Comisia CEAC

  Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.) este un organism de asigurare internă a calităţii educaţiei furnizate de Liceul Teologic Penticostal Baia Mare, înfiinţată în cadru legal.

 • Comisia de Curriculum

  Comisia pentru Curriculum este alcătuită din responsabilii ariilor curriculare/a comisiilor metodice organizate la nivelul instituției de învățământ.

 • Compartiment Contabil-Administrativ

  Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de învățământ în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, evidența contabilă, întocmirea și transmiterea situațiilor financiare, precum și orice alte activități cu privire la finanțarea și contabilitatea instituției.