Nivel Liceal

Număr de clase
Clasa a IX-a, Filieră Vocațională, Profil Teologic, Specializare Teologie Penticostală
– 1 clasă (24 de locuri)
Clasa a IX-a, Filieră Tehnologică, Profil Servicii, Specializare Tehnician în activități economice
– 1 clasă (24 de locuri)
Puncte tari
 • cadre didactice calificate, training specializat al cadrelor didactice în vederea modernizării actului educațional
 • multe activități extrașcolare, diversificarea activităților școlare prin implicarea elevilor în activități de socializare
 • ore suplimentare pentru pregătirea elevilor în vederea participării la examenele naționale, concursuri și olimpiade școlare
 • activități în limba engleză sau franceză
 • participarea la proiecte internaționale: ”Youth Energy Savers” derulat de Agenția de Management Energetic Maramureș și organizaţia non-guvernamentală – FORZA – Agenţia pentru Dezvoltarea Durabilă a Regiunii Carpatica
 • opționale alese de elevi și părinți
 • parteneriate cu universități: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare
 • participarea anuală la Târgul Ofertelor Educaționale organizat în parteneriat cu ISJ Maramureș și la diverse Târguri ale firmelor de exercițiu a claselor de la profilul service
 • sisteme de siguranță (sistem video, interfon)
 • aviz sanitar, aviz PSI
 • corul liceului implicat în multe activități de misiune, voluntariat, proiecte didactice
 • renovarea spaților igenico-sanitare pentru elevi
 • laboratoare și cabinete școlare moderne
 • creșterea numărului de elevi în fiecare an
 • integrarea învățăturilor creștine atât în activitățile școlare cât și în cele extrașcolare
 • premierea elevilor cu rezultate școlare foarte bune, a elevilor din corul liceului
 • implicarea financiară a comunității oamenilor de afaceri creștini în problemele școlii
 • implicarea bisericilor din țară și din străinătate în diverse activități ale școlii
 • existența unei oferte de discipline și ore opționale care să asigure facilitarea dezvoltării de competențe de comunicare și din aria socio-umană
 • oferirea de servicii de asistență spirituală și consiliere educațională calificate prin pastorul liceului, serviciu de capelă
 • existența unor parteneriate cu diverse instituții care facilitează dezvoltarea de competențe cu accent pe integrarea în societate
 • parteneriate cu alte unități școlare din județ, din țară sau din străinătate
 • implementare și dezvoltarea unei strategii de predare și integrare pentru copiii cu deficiențe ușoare sau moderate de învățare și pentru imigranți
 • existența unei oferte variate de cursuri de formare și de schimburi de experiență prin programe finanțate european
 • schimb de experiență, voluntariat în cadrul proiectului „La classe français”
 • misiune, activități de voluntariat, implicarea în activități comune de voluntariat cu elevii și partenerii educaționali
 • existența unor spații recent renovate, cu asigurarea unui regim termic de confort
 • prin anveloparea liceului s-au îmbunătățit condițiile de desfășurare a procesului instructiv-educativ