Informații Elevi

Învățământul gimnazial este parte componentă a învățământului general obligatoriu și se axează pe opt domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevilor, cu scopul de a-i familiariza cu o abordare pluri și transdiciplinară a domeniilor cunoașterii. Acesta garantează elevilor accesul la cultură, prin dezvoltarea libertății de a-și spori universul spiritual pentru a accede la valorile culturii naționale și universale. Învăţământul secundar inferior sau gimnazial cuprinde clasele V-VIII. Absolvenţii învăţământului gimnazial dobândesc diploma de absolvire, parte a portofoliului educaţional, şi foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional.

Informații relevante:

Învățământul liceal este centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie şi pe formarea competenţelor specifice în funcţie de filieră, profil, specializare sau calificare. Cuprinde următoarele filiere şi profiluri: filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real; filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului; filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic. Aceste filiere sunt menite să ajute elevul în alegerea viitoarei cariere în funcție de afinități.

Informații relevante: