Comisia CEAC

Comisia de evaluare și asigurare a calității

Rolul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii:
Realizează evaluarea internă, multicriterială, a instituţiei de învăţământ, a măsurii în care aceasta şi programul său îndeplinesc standardele de calitate;
Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi de asigurare a calităţii;
Implementează sistemul de management al calităţii;
Elaborează Rapoarte de evaluare internă privind calitatea educaţiei, pe baza standardelor;
Evaluează, analizează şi propune conducerii şcolii acţiuni corective continue, bazate pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe selectarea şi aplicarea standardelor de referinţă cele mai relevante.