Clasa Pregătitoare

Stimați părinți  ai copiilor preșcolari, a sosit momentul alegerii viitoarei școli la care vor învăța copiii dumneavoastra. Este o decizie importantă, care le va trasa drumul prin școala primară, gimnazială, liceu și chiar prin viață.
Vă informăm că,  înscrierea în  clasa pregătitoare, etapa I, pentru anul școlar 2024-2025, se va desfășura  în perioada 11.04.2024 – 14.05.2024.
Completarea cererilor tip de înscriere, de către părinți sau tutorii legali, se poate face online, sau la sediul Liceului Teologic Penticostal, Baia Mare, Str. Dragoș Vodă, nr. 9.
Vă așteptăm cu drag!

Noutăți despre înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024-2025

Ordin privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa pregatitoare

Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025

Acte necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare
  • Cerere de înscriere (tip) – disponibilă în momentul începerii procesului de înscriere
  • Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită adresa minorului
  • Copie si original al certificatului de naștere al copilului;
  • Recomandare de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul)
  • adeverința de la medicul de familie în care se specifică faptul că elevul/ eleva este clinic sănătos/ sănătoasă sau pot preciza diagnosticul constatat sau confirmat de alte specialități medicale
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)
  • un dosar plic

Înscrierile se fac conform calendarului ME la secretariatul liceului.

Vă așteptăm cu drag!