Resurse Umane

Printre obiectivele Liceului Teologic Penticostal Baia Mare: creşterea calităţii actului educaţional; stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate; prevenirea şi reducerea absenteismului; prevenirea fenomenului de violenţă şcolară; eficientizarea și diversificarea actului de evaluare.

 • Compartiment Contabil-Administrativ

  Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de învățământ în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, evidența contabilă, întocmirea și transmiterea situațiilor financiare, precum și orice alte activități cu privire la finanțarea și contabilitatea instituției.

 • Personal

  Cadrul didactic este un educator și consilier care încearcă să dezvolte capacitățile și interesele elevilor, nu doar să servească drept o sursă de informații sau un transmițător de cunoștințe, ci are un rol esențial în formarea la elevi a unei viziuni științifice asupra lumii.

 • Mobilitate

  Posturile didactice pot fi ocupate de personal didactic calificat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată - titular sau prin detașare în interesul învățământului; cu contract individual de muncă pe perioadă determinată - suplinitor sau în regim de cumul/plata cu ora.

 • Orare

  Începând cu luna septembrie, în fiecare an, orarul școlar este pentru elevi instrumentul care îi ajută să își organizeze timpul și le creionează imaginea fiecărei zile de școală.