Proiecte

  • Proiectul ROSE

    Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de BIRD și se va derula pe o perioadă de 7 ani. Coordonator proiect: Director, prof. Șpan Adela Gabriela

  • Hai pe net, 2020!

    În fiecare an în școala noastră au loc o serie de activități în cadrul proiectului „Hai pe Net!”. Coordonator proiect: prof. Cuceu Alina Alexandrina

  • Săptămâna Altfel

    Este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor. Coordonator proiect: Consilier educativ, prof. Sfara Alexandrina Luminița