Consiliul Profesoral

COMPONENȚĂ
PREȘEDINTE:
Director, prof. Șpan Adela Gabriela, titular, gradul I, limba și literatura română
MEMBRII:
prof. dr. Căprar Daniela, titular, gradul I, limba și literatura română
prof. Sfara Alexandrina Luminița, titular, gradul II, limba și literatura română
prof. Hotea Oana Elena, titular, definitivat, limba franceză
prof. Crișan Diana, titular, definitivat, limba engleză
prof. Bozântan Gabriela Marina, suplinitor, definitivat, limba engleză
prof. Tărău Rodica, titular, gradul I, matematică 
prof. Țicle Angela, titular, gradul II, matematică
prof. Boitor Ramona Lavinia, suplinitor, gradul II, fizică
prof. Luca Magdalena Aurica, titular, gradul I, biologie, chimie, științe
prof. Cuceu Alina Alexandrina, plata cu ora, gradul I, educație tehnologică și aplicații practice 
prof. Both Vali Lidia Ioana, suplinitor, gradul II, tehnologia informației și a comunicațiilor
prof. Bota Ramona Maricica, titular, gradul II, socio-umane, discipline economice
prof. Bărbuș Liviu, titular, gradul II, istorie
prof. Bîrle Livia, suplinitor, definitivat, geografie
prof. Mariș Vasile, suplinitor, definitivat, educație fizică și sport
prof. Taloș Daniel Gheorghe, titular, definitivat, educație fizică și sport
prof. Săsăran Daniela Carmen, suplinitor, debutant, educație plastică
prof. Mura Anca Amalia, suplinitor, definitivat, discipline economice 
prof. Manu Anuța, titular, gradul I, discipline economice 
prof. Dunca Ioan Ilie, suplinitor, gradul I, discipline economice
prof. înv. primar Hoban Bianca Viorica, titular, gradul II
prof. înv. primar Moldovan Lavinia Monica, titular, definitivat
prof. înv. primar Ianoș Florina Georgiana Eugenia, suplinititor, debutant
prof. înv. primar Pașca Melania, suplinititor, debutant
prof. Bîrle Samuel Florin, titular, gradul II, discipline teologice
prof. Bujor Marius, suplinitor, definitivat, educație muzicală
prof. Vanciu Vasile, plata cu ora, discipline teologice
prof. Bîrle Vasile, plata cu ora, discipline teologice
prof. Dobie Florin Vasile, plata cu ora, discipline teologice