Ofertă Educațională

  • Nivel Liceal

    Profilul moral şi acţional al absolventului liceului nostru este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de învăţare şi educaţie.

  • Nivel Gimnazial

    Printre obiectivele Liceului Teologic Penticostal Baia Mare: creşterea calităţii actului educaţional; stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate; prevenirea şi reducerea absenteismului; prevenirea fenomenului de violenţă şcolară; eficientizarea și diversificarea actului de evaluare.

  • Nivel Primar

    Printre obiectivele Liceului Teologic Penticostal: gestionarea, sporirea, modernizarea, reabilitarea şi dotarea bazei materiale şi a infrastructurii liceului; formarea profesională și perfecționarea cadrelor didactice; finanţarea Liceului Teologic Penticostal în vederea optimizării condiţiilor pentru o educaţie de cea mai bună calitate.