Management

  • Consiliul Profesoral

    Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învățământ constituie Consiliul profesoral al unității de învățământ. Președintele Consiliului profesoral este directorul.

  • Consiliul de Administrație

    Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de Consiliile de administrație și de directori. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, Consiliile de administrație și directorii conlucrează cu Consiliul profesoral, cu Consiliul reprezentativ al părinților și cu autoritatile administrației publice locale.

  • Documente Manageriale

    Activitatea managerială s-a desfăşurat sub semnul continuării aplicării principiilor reformei în învăţământul preuniversitar de stat. Documentele manageriale elaborate sunt adaptate direcțiilor de acțiune ale ministerului și inspectoratului școlar la contextul unității noastre precum și a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare instituțională.