Bacalaureat

An 2020 - 2021
In curând vom veni cu informații referitoare la Bacalaureatul 2020 – 2021
An 2018 - 2019

Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul de desfăşurare a Examenului național de Bacalaureat în anul şcolar 2018-2019.
Prima sesiune a Examenului național de Bacalaureat 2019
31 mai, se încheie cursurile pentru clasele a XII-a și a XIII-a
27 – 31 mai,
înscrierile pentru susținerea examenului în prima sesiune
3 – 4 iunie 2019,
proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)
5-6 iunie 2019, proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
7, 10, 11 iunie 2019, proba de evaluare a competențelor digitale (proba D),
12 – 13 iunie 2019, proba de evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C).Candidaţii de altă confesiune decât cea ortodoxă, care sărbătoresc Rusaliile în data de 10 iunie, pot fi programaţi pentru susţinerea probei D în zilele de 7 şi 11 iunie.
1 iulie 2019, proba scrisă la Limba si literatura română – Ea)
2 iulie 2019, proba scisă la Limba si literatura maternă – Eb)
3 iulie 2019, proba obligatorie a profilului – Ec)
4 iulie 2019, probă la alegere a profilului și specializării – proba Ed)
8 iulie, afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și e urmată de depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)
9-12 iulie,vor fi soluționate contestațiile
13 iulie, afișarea rezultatelor finale
A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2019
15 – 19 iulie
: înscrierea candidaților
26 iulie: înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe
21 august: limba si literatura română – proba Ea) – proba scrisă
22 august: limba si literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă
23 august: proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă
26 august: proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă
27 – 28 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
29 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
30 august, 2 septembrie: evaluarea competențelor digitale – proba D
2 – 3 septembrie: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională – proba C
3 septembrie: afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)
3 – 6 septembrie: rezolvarea contestațiilor
7 septembrie: afișarea rezultatelor finale.

Legislație în vigoare pentru organizarea examenului național de Bacalaureat 2019:
Calendarul Examenului de bacalaureat 2019
Variante/modelele de subiecte, precum și bareme de evaluare şi de notare elaborate în coordonarea Centrului Național de Evaluare și Examinare pentru toate evaluările, examenele şi concursurile naționale
OMEN 4830 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2019
Anexa 2 la Metodologia de Bacalaureat 2011
Procedură cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe care susțin Examenele Naționale