Resurse Umane

Printre obiectivele Liceului Teologic Penticostal Baia Mare: creşterea calităţii actului educaţional; stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate; prevenirea şi reducerea absenteismului; prevenirea fenomenului de violenţă şcolară; eficientizarea și diversificarea actului de evaluare.

  • Catedre Metodice

    Planurile comisiilor metodice au fost întocmite de responsabilii acestora, respectându-se Planul de dezvoltare instituțional, Curriculumul Naţional şi Ghidurile metodologice în vigoare.