Imagine2

                  Oferta de școlarizare                    

        Înscrierea în învățământul primar        

               Admitere în clasa a IX-a                

 15156924_1175000729202285_6507557641278899917_o

 


Misiune

Misiunea Liceului Teologic Penticostal Baia Mare este formarea de oameni care să-l cunoască pe Dumnezeu prin studiul Scripturii, Creaţiei şi Culturii cu un caracter zidit pe valorile creştine, cu înalte competenţe academice şi culturale, pentru a fi folositori în familie, biserică şi societate.

 

Viziune

Formarea şi dezvoltarea unei personalităţi autonome, creative cu înalte calităţi morale care să asigure integrarea cu succes în societate şi în cadrul economiei informaţionale bazată pe cunoaştere.

date-liceu